රාත්‍රී නින්දේදී බ්‍රෙසියර් භාවිතය? wearing a bra to sleep?

රාත්‍රී නින්දට යාමේදී බ්‍රෙසියර් භාවිතය පිලිබඳව කාන්තාවන් අතර විවිධ මත පවතී. මෙයින් වඩාත්ම කතාබහට ලක්වන කරුණ වනුයේ, රාත්‍රියේදී බ්‍රෙසියර් භාවිතය

Read more

ඔබගේ ඇස් පෙනිමේ දුර්වලතාවය, දියවැඩියාවේ අතුරු ප්‍රතිපලයක් විය හැක.

අක්ෂි දුර්වලතාවය අද වනවිට සමාජයේ ඉතා ගැටලුකාරී තත්වයක් වී පවතී. වයස 40 ඉක්මවිමත් සමගම ඇතිවන හතිලිස් ඇදිරිය නමින් හදුන්වන තත්වය,

Read more

ගර්භණි සමයට සීමාවූ දියවැඩියා තත්වය / Gestational Diabetes Mellitus (GDM)

ගර්භණි සමයට සීමාවූ දියවැඩියා තත්වය ලෙස අනෙකුත් දියවැඩියා සහිත කාන්තාවන්ගෙන් මෙම මවුවරුන් වෙන්කොට හදුනාගැනීමට ලක්ෂණ කිහිපයක් උපකාරී වේ. එනම් මෙම

Read more

ඔබත් උපත් පාලන පෙති පිළිබදව ඔබ දැනුවත්ද?? Birth control pills

දරු පිළිසිඳගැනීමක් සඳහා ඔබ සූදානම් නැතිද? වර්තමාන සමාජ ක්‍රමය තුල උපත්පාලනය නැතුවම බැරි දෙයක් වී හමාරය. පවුල් සංස්ථාව තුල දරු

Read more

තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ ගැටලුවක්ද? Thyroid Enlargment

තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය යනු ගෙලෙහි ඉදිරිපස පිහිටා ඇති අන්තෝසර්ග (Endocrine) ගණයට අයත් ග්‍රන්ථියකි. මෙමගින් මූලිකව හෝමෝන වර්ග 2ක් නිපදවේ. Tri iodo

Read more
Page 10 of 11« First...7891011