මුඛ දුර්ගන්ධය නොහොත් කට ගඳ ගැසිම

මුඛ දුර්ගන්ධය බොහෝ දෙනෙක් හට ඇතිවන නමුත් සාකච්ඡා කිරීමට අකමැති ගැටලුවක්. මෙහි නරක තත්වය වන්නේ මෙයට මුහුණදෙන පුද්ගලයන් බොහෝවිට ඒ

Read more

ලිංගාශ්‍රිත බෝවන රෝගයක් වන ගොනෝරියා

ගොනෝරියා යනු ලිංගිකව බෝවන රෝග අතර ප්‍රධාන වශයෙන් කතාබහට ගැනෙන රෝගයකි.  මෙය බොහෝවිට බෝවනුයේ මෙම රෝගය තිබෙන පුද්ගලයකු සමඟ ලිංගිකව

Read more

TomoTherapy ප්‍රතිකාරය යනු කුමක්ද?

විකිරණශීලි ද්‍රව්‍ය උපයෝගී කරගනිමින් පිළිකා සඳහා ප්‍රතිකාර කිරීම, තාක්ෂණයේ දියුණුවත් සමඟ තවත් එක් පියවරක් ඉදිරියට තබා තිබෙනවා. එම නව තාක්ෂණික

Read more

සුරතල් සතුන් හරහා වැළදිය හැකි රෝග

එදිනදා ජීවිතයේදි රෝගකාරක ක්‍ෂුද්‍රජීවීන්ට ඔබ නිරාවරණය වන අවස්ථා බොහෝමයි. කෙනෙකුගේ කිවිසුමකින් තවත් කෙනෙක්ට සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව බෝවන ආකාරයටම ඔබගේ නොදැනුවත් බව හා

Read more
Page 2 of 512345