මුඛයේ යම් දෙයක් සිරවූ විට දිය යුතු ප්‍රථමාධාර

මේ දින වල වරින් වර අසන්නට ලැබුණු, ආහාර කැබලි හිරවීම නිසා කුඩා දරුවන් මියගිය අසතුටුදායක තත්වය ගැන ඔබද දැනුවත්ව ඇති.

Read more

කුඩා දරුවන් අතර සුලභව දක්නට ලැබෙන සමේ රෝග තත්වයක් වන ස්කේබීස්

සමේ රෝග තත්වයන් කිහිපයක් පිලිබඳවම අපෙන් කරන ලද විමසීම් මෙම ලිපිය තෝරා ගැනීම සඳහා හේතුවුනා. සමේ රෝග තත්වයන් ගැන වැඩි

Read more

නිසි වයසට සුදුසු, කුඩා දරුවන්ගේ වර්ධනය

දෙමව්පියන් ලෙස කුඩා දරුවන්ගේ වර්ධනය දෙස අප බලා සිටින්නේ පුදුම ආසාවකින්, නමුත් යම් යම් විටෙක එම වර්ධනය සම වයසේ සිටින

Read more

ඔබේ දරුවාටත් Autism රෝග ලක්ෂණ තිබේදැයි අවධානයෙන් පසුවන්න

නම අසා තිබුනත් මෙම රෝගී තත්වය කුමන ආකාරයේ රෝගයක්ද, මෙහි ලක්ෂණ මොනවාද යන්න පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් හට වැඩි අවබෝධයක් නැහැ.

Read more

කුඩා වියේදී දරුවන්ට ඇතිවන උණ වලිප්පුව නොහොත් උණ Fit එක

වලිප්පුව, එනම් fits ඇතිවීම පිලිබඳව ඔබ අනිවාර්යෙන් අසා ඇති නමුත් මාස 06ත්, අවුරුදු 06ත් අතර වයස් කාලවලදී උණ සහිත අවස්ථාවල,

Read more
Page 1 of 212