කුඩා වියේදී දරුවන්ට ඇතිවන උණ වලිප්පුව නොහොත් උණ Fit එක

වලිප්පුව, එනම් fits ඇතිවීම පිලිබඳව ඔබ අනිවාර්යෙන් අසා ඇති නමුත් මාස 06ත්, අවුරුදු 06ත් අතර වයස් කාලවලදී උණ සහිත අවස්ථාවල,

Read more

මේ දිනවල දරුවන් අතර පැතිර යන අත් පය හා මුඛය ආශ්‍රිත වෛරස් රෝගය හෙවත් Hand Foot and Mouth Disease

Hand foot & mouth disease ලෙස හැඳින්වෙන චර්ම / සම ආශ්‍රිත වෛරස රෝගයක් මේ දිනවල ලංකාව පුරාම සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යනවා.

Read more

ළදරුවන්ට මවුකිරි සදහා පූරක ආහාර ලබාදීම – Introduction of solid food with weening of breastmilk

ළදරුවන් සදහා මාස 06ක් ගතවනතුරු අනිවාර්යෙන්ම මවුකිරි පමණක් ලබාදිය යුතු බව අප මීට ඉහත ලිපියකින් ඔබව දැනුවත් කලා. වයස මස

Read more

මවුකිරි දිම පිළිබඳව මවක් වන ඔබ දැන සිටිය යුතු දේ. Brestfeeding

වර්තමානය වන විට කාර්යබහුලත්වය, රැකියාවලට යාමට සිදුවීමත්, අධික ලෙස රුපලාවන්‍ය හා ශරීර හැඩය පවත්වාගැනීමට වෙහෙසීමත් හේතුවෙන් නිසි ආකාරයෙන් අවශ්‍ය කාලය

Read more

rheumatic ( රියුමැටික් ) උණ ?

රියුමැටික් උණ බොහෝ විට වැලඳෙන්නේ වයස අවුරුදු 5-15 පමණ වන දරුදැරියන්ටය. බොහෝ විට මෙය උගුර ආශ්‍රිත ආසාදනයක් ඇතිවී සති කිහිපයක්

Read more
Page 2 of 212