මේ දිනවල සීග්‍රයෙන් පැතිරයන Adeno virus ලෙස සැකකෙරෙන වෛරසය

වැසි සමය උදාවීමත් සමඟම සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව ,කැස්ස, සෙම වැනි රෝග තත්වයන් උණ ඇතිව හෝ නැතිව සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්තවීම ඉතා සුලභවී තිබෙනවා. නමුත්

Read more