මේ දිනවල සීග්‍රයෙන් පැතිරයන Adeno virus ලෙස සැකකෙරෙන වෛරසය

වැසි සමය උදාවීමත් සමඟම සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව ,කැස්ස, සෙම වැනි රෝග තත්වයන් උණ ඇතිව හෝ නැතිව සීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්තවීම ඉතා සුලභවී තිබෙනවා. නමුත්

Read more

මේ දිනවල සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන වෛරස උණ

මේ දිනවල සීඝ්‍රයෙන් පැතිර යන වෛරස උණ රෝගී තත්වය නිසා ඇතිවී තිබෙන අවදානම් තත්වය නිසාත්, මෙම රෝගී තත්වය ආසාදනය අවම

Read more

කුඩා වියේදී දරුවන්ට ඇතිවන උණ වලිප්පුව නොහොත් උණ Fit එක

වලිප්පුව, එනම් fits ඇතිවීම පිලිබඳව ඔබ අනිවාර්යෙන් අසා ඇති නමුත් මාස 06ත්, අවුරුදු 06ත් අතර වයස් කාලවලදී උණ සහිත අවස්ථාවල,

Read more